Thứ tư, 30/11/2022 23:08:18
Hot line: 0977 494 580

In laser màu trên giấy Couche

 

- Giấy A4: 2.500 - 5.000đ/tờ

- Giấy A3: 7.000 - 12.000đ/tờ

- Định lượng: 250g/m2

- Loại giấy : Couche, piston

Đang cập nhật

Khách hàng của chúng tôi